Partner

Príhovor

Vážení priaznivci kníh, milí priatelia Záhoria,

od 12. augusta až do 30. septembra 2019 vám ponúkame možnosť oboznámiť sa s minuloročnou úrodou kníh. Kníh, ktoré napísali Záhoráci, sú o Záhorí alebo o Záhorákoch. Celkovo bolo do 11. ročníka ankety KNIHA ZÁHORIA 2018 prihlásených 34 publikácií. Novú dekádu začíname s pozmeneným priebehom súťaže: porota zložená z organizátorov nominovala zo všetkých prihlásených kníh 12 a tie posunula do hlasovania o Vašu priazeň. Posolstvo je dané: ak kniha Záhoria, tak kniha kvalitná a týkajúca sa Záhoria.

Nemáme dôvod tajiť, kto sa na výbere nominovaných kníh podieľal. Za Záhorskú knižnicu Senica vyberali riaditeľka Silvia Sameková a metodička Andrea Sadloňová, za Záhorskú galériu Jána Mudrocha Senica zástupkyňa riaditeľa Alžbeta Pullmanová, za Záhorské múzeum Skalica riaditeľka Viera Drahošová spolu so svojím zástupcom Petrom Michalovičom a za Mestské centrum kultúry Malacky jeho riaditeľka Jana Zetková. Vďaka rôznorodému zastúpeniu organizátorov nebol výber jednostranný, naopak, každý zo zúčastnených vniesol do výberu svoj pohľad a prispel podnetnými informáciami a názormi.

Po zjednotení sa poroty na 12 knihách nastali pre nás hektické chvíle. Bolo by jednoduchšie ponúknuť len ich zoznam a požiadať o hlasovanie. Chceli sme viac. Kontaktovali sme autorov, vydavateľov, telefonovali desiatky minút, písali maily. Pýtali sme sa a zapisovali si cenné informácie a čriepky, ktoré vedia len tí, čo pri zrode daných kníh stáli. Výsledkom sú pútavé charakteristiky jednotlivých nominovaných kníh. Veríme, že vzbudia váš záujem.

Druhou zmenou v súťaži je vystavenie nominovaných kníh počas celej doby hlasovania od 12. augusta do 30. septembra 2019 súbežne v 3 knižniciach: v Záhorskej knižnici v Senici, v Mestskej knižnici v Skalici a Mestskom centre kultúry - Knižnici v Malackách. Veľké poďakovanie patrí samotným autorom a vydavateľstvám, vďaka ktorým sme chýbajúce výtlačky získali. Publikácie, ktoré sa do užšieho výberu nedostali, sprístupníme v jednotlivých knižniciach postupne:

- v Záhorskej knižnici v Senici od 12. do 31. augusta 2019,

- v Mestskej knižnici v Skalici od 1. do 13. septembra 2019,

- v Mestskom centre kultúry - Knižnici v Malackách od 16. do 30. septembra 2019. 

Milí priatelia, knihy sme pripravili pre vás - prezrite si ich, listujte a začítajte sa. Nech vyberiete ako Knihu Záhoria 2018 ktorýkoľvek z nominovaných titulov, vieme, že ocenenie bude v správnych rukách.

Silvia Sameková

Záhorská knižnica Senica

Atis_2019